Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliğimizin Amaç ve Görevleri

Okul Aile Birliğimiz, okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yürütür.
Öğrencilerimizin başarılarını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, sergi kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlar, Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesine katkıda bulunur, maddî imkanları yeterli olmayan öğrencilere ve kardeş okullara maddî ve manevî destek sağlar.

 

Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri

Başkan: Burcu Çakar

Başkan Yardımcısı: Ayten Yıldız

Muhasip Üye: Emine Yurttaş

Sekreter: Belma Yumrutepe

Asil Üye: Adeviye Zeybek

Yedek Üyeler: Fatma Ateş, Muazzez Gürbüz, Züleyha Baştuğ, Hanife Aydemir, Nilay Göktürk

Asil Denetçi: Mehmet Adıgüzer, Yasemin Gürcü (Sınıf Öğretmeni), Sinan Çevik (Matematik Öğretmeni),

Yedek Denetçi: Burcu Durmaz,  Reyhan Kakı (Tarih Öğretmeni), Elif Gökçen (Kimya Öğretmeni)