Çağdaş, Yaratıcı, Özgüveni Yüksek Bireyler

İlkokul yılları bireyin beyin fizyolojisinin geliştiği, düşünme, anlama, sınıflama, sıralama, eleştirme, analiz ve sentez yapma gibi yeteneklerini kullanmaya başlayarak yapılandırdığı yıllardır. MEV Kolejinde, İlkokul sınıflarından başlamak üzere Atatürkçü düşünce ışığında, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, yaratıcı ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefleriz.

İlkokul

Bilim, sanat, spor, sevgi ve hoşgörünün egemen olduğu okulumuzda öğrencilerimize demokratik, kişisel farklılıklara saygılı ve çağdaş bir eğitim ortamı sunarız. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanırken; biz de bu becerilerini etkin rehberlik ve ölçme değerlendirme çalışmaları ile destekleriz. Branşlarında uzmanlaşmış nitelikli, dinamik bir öğretmen kadrosuna sahip olan okulumuzda, öğrencilerimize çağdaş eğitim modelleri ile ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ yöntemi kullanılarak ‘öğrenmeyi öğreten’ öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygularız.

 

 

 


 

Pedagojik Uyumlu Eğitim Teknolojisi

Öğrencilerimizi akıllı tahta ve bilgisayar destekli etkin eğitim materyallerine sahip öğrenme ortamında uyguladığımız bilim, sanat ve yabancı dil etkinlikleriyle, farklı öğrenme biçimlerini destekleyen çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle bir üst eğitim kurumuna hazırlarız.

Eğitim Birimlerimiz