Öğrenmeyi Öğreten Okul

Bilim, sanat, spor, sevgi ve hoşgörünün egemen olduğu okulumuzda öğrencilerimize demokratik, kişisel farklılıklara saygılı ve çağdaş bir eğitim ortamı sunarız. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanırken; biz de bu becerilerini etkin rehberlik ve ölçme değerlendirme çalışmaları ile destekleriz. Branşlarında uzmanlaşmış nitelikli, dinamik bir öğretmen kadrosuna sahip olan okulumuzda, öğrencilerimize çağdaş eğitim modelleri ile "Yaparak-Yaşayarak Öğrenme" yöntemi kullanılarak "öğrenmeyi öğreten" öğrenci merkezli bir eğitim sistemi uygularız. Öğrencilerimizi akıllı tahta ve bilgisayar destekli etkin eğitim materyallerine sahip öğrenme ortamında uyguladığımız bilim, sanat ve yabancı dil etkinlikleriyle, farklı öğrenme biçimlerini destekleyen çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle bir üst eğitim kurumuna hazırlarız.

Ortaokul

Öğrencilerimizin çeşitli sanatsal, sportif aktivitelere katılım, sağlık sorunları gibi sebeplerle derse katılamamaları ya da katıldıkları dersi kavrayamama gibi nedenlerle oluşmuş kazanım kayıplarını en aza indirgemek amacı ile Tam Öğrenme Modeli doğrultusunda, ara sınıflarda cumartesi günleri “Eğitim Destek Programı” adı altında ek çalışmalar yürütürüz.

8.sınıf öğrencilerimizin mevcut ulusal sınavlara (LGS) hazırlanmaları amacıyla konusunda uzman öğretmen kadromuz eşliğinde, hafta içi ders saatlerinde yaptıkları çalışmalara ilaveten Cumartesi günleri Eğitim Destek Programı (EDP) uygulanır.

 

 


 

Dünya Vatandaşları Yetiştiren Okul

MEV Koleji Ortaokulunda öğrencilerimizin 21. yüzyıl bilgi ve becerilerine sahip, bu yüzyılın dinamiklerine uyumlu, Dünyayla entegre, lider karakterli gençler olarak geleceğe hazırlanmalarını hedefleriz. Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun biçimde geliştirilen, güncellenen ve ileriye taşınan Ortaokul eğitim sistemimizle öğrencilerimizin, akademik ve ulusal sınav başarılarını en üst düzeye taşırken; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gerekli tüm imkân ve desteği sağlayarak bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleriz.

Eğitim Birimlerimiz