Eğitimin En Önemlisi: Anaokulu

MEV Koleji Anaokulu sınıflarında çocuklarımızın bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimlerini sağlayan eğitim programları uygularız. Yaşları, ihtiyaçları ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak uygulanan eğitim sistemi ve 'Yaparak-Yaşayarak Öğrenme' eğitim modeliyle yaratıcılıklarını, problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleriz.

Anaokulu

Atatürk ilkeleri ışığında, yüksek etik ve akademik standartlara sahip, branşlarında uzmanlaşmış, nitelikli eğitim kadromuzun rehberliğinde öğrencilerimize; seçim yapma, karar verme, sorumluluk alma, deneme-uygulama, işbirliği geliştirme ve yaşıtlarıyla ilişki kurma olanakları sağlamayı amaçlarız.

 

 

 


 

Öğrenci Merkezli, Temaya Dayalı Eğitim

Anaokulu öğrencilerimiz, MEV Koleji'nde farklı yetenek ve ilgi alanları olan, farklı gereksinimlere sahip, farklı gelecek umut ve beklentileri olan bireyler olarak kabul edilir ve en temelden en kompleks bilgiye kadar tüm bilgileri temalar içinde öğrenci merkezli eğitim modeliyle yaşayarak öğrenirler.

Eğitim Birimlerimiz