Projeci Okul

MEV Kolejinde öğrencilerimizin üst düzey eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmek amacıyla Proje Koordinasyon Kurulu öncülüğünde proje ve inovasyon çalışmaları yürütür, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilen proje yarışmalarında önemli başarılara imza atarız.

Eğitim Uygulamaları

MEV Koleji Anadolu Lisesinde öğrencilerimiz, Akıllı Tahta ve 3D eğitim teknolojileriyle desteklenen eğitim ortamlarında eğitimlerini sürdürür.

Velilerimizi, öğrencilerimizin akademik başarıları, ödev ve etüt sorumlulukları ve varsa devamsızlıkları konusunda düzenli olarak bilgilendiririz. Öğrencilerimizin Avrupa Dil Standartları baz alınarak oluşturulmuş yoğun İngilizce eğitim programlarında, Skills derslerinde konuşma pratiği yapmalarını sağlar; sosyal ve akademik ortamlarda kendilerini rahat ifade edebilmelerini garanti altına alırız.  Gelişen dünyanın bir gereği olarak tüm öğrencilerimize ikinci yabancı dil imkânı sunarak, üniversiteye hazırlamanın yanı sıra; gelecek yıllarda edinecekleri meslekî kariyerlerine de destek olmayı amaçlarız.

MEV Eğitim Kültürünün değişmez ilkesi olan ‘Yaparak-Yaşayarak Öğrenme’ yöntemiyle, öğrencilerimizin modern donanımlı Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar laboratuvarlarımızda işledikleri Fen Bilimleri derslerinde edindikleri teorik bilgileri içselleştirmelerini sağlarız.

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerini haftalık olarak izleyebilmek ve kazanım performanslarını gözlemleyebilmek amacıyla tüm sınıf düzeylerinde Hazır Bulunuşluk Sınavları, Genel Değerlendirme Sınavları ve her hafta ‘Kazanım Değerlendirme Sınavı uygulamaları’ yaparız. Öğrencilerimizin kazanımlarına ilişkin ayrıntılı kazanım değerlendirme karnelerini öğretmen, veli ve öğrenci erişimine açık tutarız. Öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini kesintisiz biçimde takip eder, bu sonuçlara bağlı tespit edilen kazanım eksikleri yapılan planlama ile giderilir.

12. Sınıf öğrencilerimiz için ise Üniversiteye Hazırlık Programı ve Haftalık YKS (TYT-AYT) Çalışmalarıyla sınav başarılarını desteklemeyi hedefleriz.


 

Geleceği Aydınlatan Eğitim Meşalesi

MEV Koleji Anadolu Lisesinde, güvenli ve disiplinli bir eğitim ortamında akademik başarısı yüksek, sosyal yaşamla, sanat ve sporla barışık, yaratıcı, özgüveni yüksek öğrenciler yetiştirmeyi hedefleriz. Nitelikli ve deneyimli eğitim kadromuz öğrencilerimizi bir yandan üniversiteye hazırlarken; diğer yandan sürekli gelişen ve değişen dünyanın gereksinimlerine uygun beceri ve değerleri kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürür.

Eğitim Birimlerimiz