30 Kasım 2016
Haberler
6. Sınıf Öğrencilerimize Yönelik Arkeoloji Müzesine Gezi Düzenlendi

6. Sınıf Öğrencilerimize Yönelik Arkeoloji Müzesine Gezi Düzenlendi

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kalmış bir kurum olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri ülkemizdeki ilk müzecilik çalışmalarını bünyesinde toplar.  Sosyal bilgiler dersi müfredatı içeriği doğrultusunda 6. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak Anadolu, Eski Ön Asya, Mısır, Mezopotamya ve İslam Uygarlıklarına ait eserler incelenmiştir. Yukarıda adı geçen yerlerin içerik olarak kendi alanlarında çok zengin ve kıymetli eserlere sahip olmaları gezimizin başlıca sebebi olmuştur. Ayrıca öğrencilerin buraları tanımaları, bilgi sahibi olmaları “tarih” bilimini kavramaları konusunda da faydalı olmuştur.

Ülkemizde sosyal derslerin en önemli sıkıntılarından biri olan sözel anlatımın oluşturduğu durgun eğitim ortamlarını, derslerimizle paralel olarak düzenlemiş olduğumuz  bu tür etkinliklerle [okul dışı öğrenme ortamları (gezip-görerek-yaşayarak öğrenme)] bilginin kalıcılığını ve kullanışlılığını arttırmaya çalışmaktayız. Yaşayarak öğrenme ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, geri dönüşüm sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz gezi rehberi çerçevesinde öğrencilerimizle birlikte derslerimizde gezi öncesi ve sonrasında ayrıca değerlendirilmektedir.Etiketler