17 Aralık 2020
Duyurular

“Yanı Başımızdaki Sorunlar ve Türkiye” Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 10.12.2020 tarihli ve 84037561-821.05-E.17905453 sayılı yazısına istinaden duyurusu yapılmıştır.

ek1607938243794_1Etiketler